Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatuose Kėdainių rajono savivaldybė yra numačiusi įvairių lengvatų iš savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo verslo subjektams - labai mažoms ir mažoms įmonėms, atitinkančioms Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkams, atitinkantiems Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnio nuostatas.

Fondo prioritetinės kryptys

Savivaldybė, teikdama paramą smulkiojo verslo subjektams, taiko prioritetus šiems verslo subjektams ir paramos formoms:

Verslo subjektams, kurie kuria naujas darbo vietas (nauja darbo vieta – tai po paskolos gavimo sukurta darbo vieta ir/arba sukurta darbo vieta iki paskolos gavimo ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius);

 1. Asmenims pirmą kartą pradedantiems verslą;
 2. Jaunimui iki 29 metų;
 3. Verslo subjektams, paslaugas teikiantiems ir/ar vykdantiems gamybą kaimo teritorijoje;
 4. Kai verslo subjektas prašo lengvatinės paskolos iki 1 (vienerių) metų;
 5. Kai verslo subjektas, gavęs paskolą iš kredito įstaigos, prašo iš dalies padengti palūkanas.
 6. Verslo subjektams, kurie veiklą vykdo senamiestyje.

Finansinės paramos dydis ir remiamos veiklos sritys:

 1. Lengvatinės paskolos laikotarpis ne ilgesnis kaip 3 metai.
 2. Maksimalus (beprocentinės) lengvatinės paskolos dydis – 23 500 Eur. Papildoma lengvatinė paskola 1 darbo vietai sukurti – 1 500 Eur, finansuojant ne daugiau kaip keturias darbo vietas. Paskola gali būti suteikiama tik tiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie turi užstatą - nekilnojamą turtą.
 3. Yra numatytas iki 4 procentų palūkanų dengimas, jei paskola suteikiama iš smulkiojo verslo rėmimo fondo, banko ar kitos kredito įstaigos. Maksimali kreditoriaus paskola palūkanoms dengti – 30 000 Eur (iki 1 metų). Palūkanos kompensuojamos tik tiems verslo subjektams, kurių praėjusių finansinių metų pajamos neviršija 145 000 Eur ir einamųjų metų gautos pajamos ne didesnės kaip 145 000 Eur. Palūkanos kompensuojamos pagal kas ketvirtį pateiktą pažymą apie paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas bankui ir taikytą palūkanų normą.
 4. Taip pat iki numatyta subsidija specialių mokymo kursų išlaidoms iš dalies padengti, parodų, mugių, varžytuvių ir kitų renginių išlaidoms iš dalies padengti - ne daugiau kaip 1 200 Eur vienam renginiui;
 5. Verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų rengimo išlaidoms iš dalies padengti subsidija ne didesnė kaip 900 Eur.
 6. Naujai įsteigtų įmonių pradinėms steigimosi išlaidoms padengti - iki 300 Eur. 

Vienu metu gali būti taikomos ne daugiau kaip 2 paramos formos tam pačiam paramos gavėjui. Fondo finansine parama paramos gavėjas gali naudotis ne ilgiau kaip 3 metus.

Nuostatus ir jų priedus, kuriuos reikia pateikti Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo komisijai galite rasti adresu: www.kedainiai.lt

Informacija teikiama: VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras,
Didžiosios Rinkos a. 6-3, Kėdainiai, tel.: (8 347) 56 900, el. p.:
Turizmas