Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondas (toliau – Fondas) skirtas finansinei paramai teikti smulkiojo verslo subjektams – labai mažoms ir mažoms įmonėms, atitinkančioms Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 arba 3 dalyje nustatytas sąlygas, ir verslininkams, atitinkantiems šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas bei įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Kėdainių rajono savivaldybėje.

Fondo prioritetinės kryptys

Savivaldybė, teikdama paramą smulkiojo verslo subjektams, taiko prioritetus šiems verslo subjektams ir paramos formoms:

 1. Verslo subjektams, kurie kuria naujas darbo vietas (nauja darbo vieta – tai po paskolos gavimo sukurta darbo vieta ir/arba sukurta darbo vieta iki paskolos gavimo ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius);
 2. Asmenims pirmą kartą pradedantiems verslą;
 3. Jaunimui iki 29 metų;
 4. Verslo subjektams, paslaugas teikiantiems ir/ar vykdantiems gamybą kaimo teritorijoje;
 5. Kai verslo subjektas prašo lengvatinės paskolos iki 1 (vienerių) metų;
 6. Kai verslo subjektas, gavęs paskolą iš kredito įstaigos, prašo iš dalies padengti palūkanas.
 7. Verslo subjektams, kurie veiklą vykdo senamiestyje.

Finansinės paramos dydis

Maksimali parama, teikiama iš Fondo, vienam paramos gavėjui:

 1. Lengvatinės paskolos (beprocentės) maksimalus dydis – 30 000 Eur; papildoma lengvatinė paskola 1 darbo vietai sukurti – 2 500 Eur, finansuojant ne daugiau kaip keturias darbo vietas;
 2. Dengiama iki 4 proc. metinių palūkanų. Maksimali kreditoriaus (banko, savivaldybės ar kitos įstaigos) paskola palūkanoms padengti – 40 000 Eur;
 3. Specialių mokymo kursų išlaidoms iš dalies padengti – iki 600 Eur;
 4. Parodų, mugių, varžytuvių ir kitų renginių išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 1 200 Eur vienam renginiui;
 5. Verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų rengimo išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 900 Eur;
 6. Naujai įsteigtų įmonių pradinėms steigimosi išlaidoms iš dalies padengti – iki 300 Eur;
 7. Internetinės svetainės ar internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 500 Eur. (verslo subjektams, veikiantiems iki 2 metų).

Nuostatus ir jų priedus, kuriuos reikia pateikti Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo komisijai galite rasti adresu: www.kedainiai.lt

Informacija teikiama: VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras,
Didžiosios Rinkos a. 6-3, Kėdainiai, tel.: (8 347) 56 900, el. p.:
Turizmas