Cerkiew Przemienienia Pańskiego

Początki parafii prawosławnej w Kiejdanach sięgają 1645 roku, gdy Janusz Radziwiłł poślubił drugą żonę Marię Lupu. W 1854 roku hrabia Marian Czapski, właściciel Kiejdan, podarował wspólnocie prawosławnej murowany budynek, który został przebudowany na cerkiew według projektu architekta S. Ikonikowa.

Adres zamieszkania ul. Gedimino g., Kiejdany
Numer telefonu

Dąb Mikołaja Daukszy

Jest to najstarszy dąb w Kiejdanach (objętość – 5,4 m, średnica – 1,70 m, wysokość – 23 m).

Adres zamieszkania Babėnai

Gimnazjum „Światłe” w Kiejdanach

W 1625 r. właściciel miasta, reformator Krzysztof Radziwiłł, założył szkołę w obecnym budynku ratusza. W 1647 r. szkołę przekształcono na gimnazjum i nadano nazwę „Światłego” (łac. Gymnasium Illustre), a także przeniesiono do reprezentacyjnego dwukondygnacyjnego budynku renesansowego przy ulicy Wielkiej Zamkowej (lit. Didžioji Pilies gatvė).

Adres zamieszkania ul. Didžioji 62 , Kiejdany
Strona internetowa www.sviesioji.lt

Klasztor Karmelitów (obecnie Muzeum Regionalne w Kiejdanach)

Na początku XVIII w., gdy wspólnota ewangeliczna zaczęła się kurczyć, w Kiejdanach stopniowo gromadzili się mnisi karmelici. Przy Kościele Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (obecnie św. Józefa) założyli klasztor, stowarzyszenie charytatywne, szkołę początkową oraz schronisko.

Adres zamieszkania ul. Didžioji g., Kiejdany
Strona internetowa www.kedainiumuziejus.lt
Numer telefonu

Kościół Ewangelicko-Luterański

W pierwszej połowie XVII wieku w Kiejdanach osiedliła się niemiecka wspólnota luterańska. Jednonawowy kościół luterański jest wyjątkowy ze względu na ocalałe oryginalne elementy malarstwa ściennego wewnątrz kościoła z XVII wieku. Freski przedstawiają apostołów Piotra i Pawła, ewangelistów Jana, Łukasza, Mateusza i Marka.

Adres zamieszkania ul. Vokiečių 7, Kiejdany
Numer telefonu

Kościół św. Jerzego

Według podania murowany kościół został zbudowany przez krzyżowców w miejscu byłej pogańskiej świątyni, po wycięciu tam dużej puszczy.

Adres zamieszkania ul. Šėtos 22, Kiejdany
Strona internetowa www.kedainiusvjurgiobaznycia.lt
1 2
Biznes