Nuo gegužės 13 d. iki gegužės 31 d. priimamos bitininkų paraiškos pagal Lietuvos bitininkystės sektoriaus metų programos priemonę „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“.

Pažymėtina, kad nurodytu laikotarpiu priimamos paraiškos tik pagal paminėtą priemonę. Paraiškų priėmimo etapui skiriama 76 000 Eur iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Užpildyta paraiška (3 priedas) kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis) teikiama (asmeniškai arba teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto asmens) arba siunčiama (registruotu laišku arba teikiama per kurjerį) NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniam paramos administravimo skyriui pagal pareiškėjo gyvenamąją / buveinės vietą arba jo bityno registravimo vietą. Kitais adresais paraiškos nepriimamos.

Galimi pareiškėjai

Paramą gali gauti bičių laikytojai, kurių laikomos bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre. Taip pat pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną turi būti įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojas. Asmenys, šiame registre įregistruoti kaip partneriai valdoje, nėra tinkami pareiškėjai.

Kompensuojama iki 70 proc. tyrimo išlaidų

Vienam paramos gavėjui kompensuojama iki 70 proc. medaus mėginio kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų ištyrimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur. Į šią sumą įskaičiuotos kiekvieno sukimo (pavasarinio, vasarinio, rudeninio) medaus kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų (medaus drėgnumas, diastazės aktyvumas, hidroksimetilfurfurolo bendrasis kiekis meduje, medaus botaninės sudėties (žiedadulkių kiekiai ir jų rūšys) ištyrimo išlaidos.

Būtini dokumentai

Su paraiška būtina pateikti iš skirtingų tiekėjų tris lygiaverčius komercinius pasiūlymus su tais pačiais pagrindiniais tyrimų parametrais. Kai paslaugas teikia ar prekes tiekia tik vienas tiekėjas – užtenka vieno komercinio pasiūlymo.

Taip pat su paraiška reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius buhalterinės apskaitos tvarkymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad kartu su paraiška pakanka pateikti supaprastinta tvarka vedamos buhalterinės apskaitos dokumentus už praėjusių metų paskutinius 2–3 mėnesius ir (arba) 2019 metus. Pareiškėjai, tvarkantys dvejybinę buhalterinę apskaitą, turėtų pateikti balansą ir pelno nuostolių ataskaitą už praeitus metus.

Naudinga informacija:

Turizmas