Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimai

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia 2020 metų Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinę atranką. Kviečiame teikti paraiškas ir įgyvendinamų projektų dalyvius, kurie įgyvendino ar įgyvendina verslumą skatinančias iniciatyvas.
Šiemet jau keturioliktą kartą Europos Komisija organizuoja Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų, kuriais įvertinamos viešojo ir privataus sektorių partnerystės iniciatyvos, skatinančios verslumą, palankių verslo sąlygų kūrimo politiką ir galinčios įkvėpti būsimus verslininkus, atranką.
Reaguodami į esamą situaciją, tiesioginiai europinės atrankos vykdytojai pranešė, kad šiais metais lanksčiau žiūrės į projekto įgyvendinimo laiką – nebus griežtai reikalaujama 15 mėnesių projekto vykdymo, jeigu projektas ar iniciatyva yra susijusi su pandemijos padarinių švelninimu. Šiuo laikotarpiu atsiradusios iniciatyvos, nors ir neatitinka formalių paraiškos formoje nurodytų reikalavimų, vertos būti išskirtos ir įvertintos, kaip greitą reakciją bei teigiamus rezultatus rodantys veiksmai, tiek nacionaliniu, tiek europiniu mastu.
Manome, kad labai svarbu ypač šiuo laikotarpiu išryškinti savivaldybių, bendruomenių, asociacijų iniciatyvas, atskleidžiančias viešosios ir privačios partnerystės svarbą bei naudą visuomenei. Kviečiame dalyvauti ir taip pat dalytis šia informacija su kitomis projektus įgyvendinančiomis organizacijomis, asocijuotų struktūrų nariais, paraginti juos aktyviai dalyvauti šiame konkurse ir kartu prisidėti prie Lietuvos vardo garsinimo.

Konkurse gali dalyvauti nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos bei kiti juridiniai asmenys, įgyvendinantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės su valdžios įstaigomis ir verslo, mokslo programų ir verslo organizacijomis iniciatyvas. Paraišką galima teikti pagal vieną iš šių nominacijų:
1. Verslumo dvasios skatinimas;
2. Investicijos į verslumo įgūdžius;
3. Verslo aplinkos gerinimas;
4. Verslo tarptautinės plėtros skatinimas;
5. Žaliųjų rinkų plėtros ir išteklių panaudojimo efektyvumo skatinimas;
6. Atsakingas verslas.

Du nacionalinę atranką pagal skirtingas nominacijas laimėję projektai bus pristatyti antrajam etapui – Europos Komisijos vertinimui. Nacionalinę atranką laimėjusių organizacijų atstovai taip pat bus pakviesti dalyvauti Mažų ir vidutinių įmonių asamblėjoje ir Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų įteikimo ceremonijoje, kuri, kaip planuojama, vyks š. m. lapkričio mėnesį Berlyne (Vokietija) (bus padengtos dalyvio kelionės ir apgyvendinimo išlaidos).
Paraiškas („Word“ ir PDF formatais) el. p. prašom pateikti iki 2020 m. birželio 15 d. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad atrankai gali būti teikiamos ir paraiškos tų projektų, kurie jau buvo pateikti nacionalinei atrankai ankstesniais metais, tačiau nelaimėjo nacionalinės atrankos.

Daugiau informacijos apie ankstesnių metų nugalėtojus galite rasti šiuo adresu https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/category/european-enterprise-promotion-awards/.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į apdovanojimų nacionalinės atrankos koordinatorę – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento Verslo politikos skyriaus vyriausiąją specialistę Indrę Andrijauskienę el. p. .

Paraiškos forma                    Praktinis vadovas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija

Turizmas