2020 m. metų pradžioje  Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fonde buvo daugiau kaip 162 tūkst. Eur. Per 2020 m.  Smulkiojo verslo rėmimo fondo komisija gavo ir apsvarstė  51 paraišką finansinei paramai gauti iš šio fondo. Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo komisija Tarybai pateikė 49 sprendimo projektus, kurie Tarybos sprendimu visi buvo patvirtinti. Savivaldybės šio fondo teikiama finansine  parama pasinaudojo  38 smulkieji Kėdainių rajono verslininkai. Net 12 smulkiojo verslo  įmonių prašė ir finansinė parama buvo skirta pagal keletą finansinės paramos priemonių, o kelios įmonės į šį fondą kreipėsi net du kartus.

Suteiktos finansinės paramos dydis  - nuo keletą šimtų eurų iki 4 tūkst. Eur. Vidutiniškai vienam paramos gavėjui skirta  finansinė parama už 1 913 Eur.   Per šiuos metus Kėdainių rajono savivaldybė tarybos sprendimu buvo skirta parama verslui už 74,6 tūkst. Eur.

Populiariausios finansinės paramos priemonės buvo dvi. Dalinė kompensacija įrangos/technikos įsigijimui, pradedant verslą. Šia finansine priemone pasinaudojo 20 įmonių ir parama skirta beveik už 39,00 tūkst. Eur. Kita finansinė priemonė neatsiliekanti populiarumu – įrangos ir darbo priemonių įsigijimas, kai įmonė kuria naujas darbo vietas. Šia priemone pasinaudojo 16 įmonių ir sukūrė 18 naujų darbo vietų. Kompensuota pagal šią priemonę -  29,6 tūkst. Eur

Pagal kitas finansavimo priemones skirta finansinė parama iš smulkiojo verslo rėmimo fondo nebuvo tokia didelė:

 - dalinai palūkanos kompensuotos 2 verslo subjektams už 2,8 tūkst. Eur.

 - parama seminarams, mokymams -  840 Eur ir ja pasinaudojo 4 verslo subjektai.  

 - verslo plano parengimo išlaidos kompensuotos 1 įmonei už 275 Eur.

 - dalyvavimas parodose dalinai kompensuotos 1 įmonei už 168,07 Eur.

 - rinkodaros priemonių dalinis kompensavimas -  viešinimas  kompensuotas 2 įm. už 403 Eur.

 - internetinės svetainės, elektroninės parduotuvės sukūrimo išlaidų daline kompensacija pasinaudojo penkios įmonės, kurioms buvo suteikta finansinės paramos už 1305 Eur.

- įmonės įregistravimo išlaidos buvo kompensuotos 3 įmonėms, skirta parama – 168 Eur. 

Negyvenamųjų patalpų nuomos daline kompensacija nepasinaudojo nei viena Kėdainių verslo įmonė.

Planuojama, kad kitais metais Smulkiojo verslo rėmimo fonde bus apie 150 tūkst. Eur.  

 

Informaciją parengė VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Daina Balasevičienė            

Turizmas