Skelbiamas jaunimo savarankiškos veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2020 m. konkursas

Vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. AD-1-645 „Dėl Jaunimo savanoriškos veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2020 m. konkurso organizavimo“ Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia Jaunimo savanoriškos veiklos projektų finansavimo konkursą, kurio tikslas – finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių (SVO) organizacijų vykdomus Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) projektus, parengtus ir teikiamus įgyvendinant JST Kėdainių rajono savivaldybėje. Nustatytos formos paraiškos priimamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. iki 2020 m. liepos 17 d. 16 val.

Konkursui paraiškas gali teikti viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka visas šias sąlygas:

  1. pagal Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra akredituota SVO organizacija;

  2. nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutartį su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

  3. pareiškėjas privalo turėti paskirtą (-us) mentorių (-ius) jaunimo savanoriškai tarnybai organizuoti.

Nustatytos formos paraiškos priimamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. iki 2020 m. liepos 17 d. 16 val. Atsakingas asmuo – administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Emilija Mickevičienė, tel. (8 347) 69 589, el. p. emilija.mickeviciene@kedainiai.lt.

Konkurso dokumentus rasite rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt

(Veiklos sritys → Jaunimas → Finansavimo galimybės).

Tvarkos aprašas
Paraiškos forma

Kėdainių rajono savivaldybės informacija

2020 m. liepos 7 d.   

Turizmas