Užimtumo tarnyba informuoja, kad prašymus subsidijai pateikė 699 savarankiškai dirbantys asmenys Kėdainių rajone. Nepatenkintų prašymų nėra.

Teisę gauti išmoką turi savarankiškai dirbantys asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje:

  • individualių įmonių savininkai;
  • mažųjų bendrijų nariai;
  • tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;
  • asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme);
  • fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis;
  • šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme;
  • asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos;
  • verslo liudijimus turintys asmenys.

Užimtumo tarnyba išmokėjo 115 Kėdainių rajono darbdavių subsidijas už 718 darbuotojų prastovose. Iš viso išmokėta 148,7 tūkstančių Eur.

Užimtumo tarnybos Kėdainių skyrius, balandžio 28 d. gavo 1953 darbdavių prašymus darbo užmokesčio subsidijoms gauti dėl darbuotojų prastovose.

Užimtumo tarnybos darbuotojai, gavę iš darbdavių dokumentus dėl subsidijos darbo užmokesčiui skyrimo darbuotojams prastovose, tikrina duomenis, vadovaujamasi duomenimis, gautais iš kitų kompetentingų institucijų. Pastebėjus netikslumų, prašoma darbdavių patikslinti. Duomenys yra nuolatos tikrinami ir suvedami į sistemą, tai nuolatinis nenutrūkstamas procesas.

 

Informaciją parengė Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Daina Balasevičienė

 

Turizmas