[[#ex]]

Verslo situacija 2020 m.

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2020 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone veikė 1267 verslo įmonės. Lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, veikiančių įmonių skaičius augo daugiau kaip 3,9 proc. Pagal verslo įmonių teisinį statusą daugiausiai veikiančių    UAB,  IĮ ir MB. Kėdainių rajone UAB ir AB vidutiniškai sudarė daugiau kaip  54 proc., IĮ – 25,6 proc., o MB skaičius sparčiai augo ir  siekė daugiau kaip 18,8 proc. nuo visų veikiančių verslo įmonių. Sparčiai augant mažųjų bendrijų skaičiui, vis mažiau registruojama individualiųjų įmonių bei uždarųjų akcinių bendrovių.

Rajone veikia daugiausiai labai mažų ir mažų verslo įmonių, kuriose dirba iki 50 darbuotojų. 2020 m. pabaigoje Kėdainių rajone veiklą vykdė 6 stambios verslo bendrovės (4 pramonės įmonės AB ,,Lifosa“, AB Nordic sugar Kėdainiai,  AB ,,LTP Texdan“, UAB ,,Krekenavos agrofirma“ ir  transporto įmonė UAB ,,Transporto vystymo grupė“), kurios buvo didžiausios mūsų rajono gyventojų darbdavės praeitais metais. Taip pat Kėdainių r. registruota ir parduotuvių tinklą „Moki-veži“ valdanti statybinių medžiagų mažmeninės ir didmeninės prekybos bendrovė „Makveža“. 

Statistikos departamento pateiktais duomenimis, 2020 m. 4 ketvirtį bruto darbo užmokestis be individualių įmonių Kėdainių rajone buvo 1462,00 Eur. Pagal vidutinį darbo užmokestį Lietuvoje (1524,20 Eur)  mūsų savivaldybė buvo šeštoje vietoje – didesnis darbo užmokestis buvo mokamas Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno  miestų savivaldybėse bei Jonavos ir Trakų savivaldybėse.  Darbo užmokesčio padidėjimui 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį įtakos turėjo padidintas darbo užmokestis darželių auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, profesinio mokymo mokytojams bei dėstytojams, mokslo darbuotojams, taip pat išmokėtos didesnės vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos, sezoniniai svyravimai ir kitos priežastys.

Vadovaujantis Užimtumo tarnybos duomenimis, 2020 m. gruodžio pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybėje nedarbas siekė 18,9 proc.; registruoti 5 086 bedarbiai, iš jų jaunimo iki 29 m. 1250. Nedarbo lygis šalyje buvo 16,1 proc., jaunimo nedarbas iki 29 m.  – 10,5 proc. Nedarbas Lietuvoje 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 2,8 proc. punkto mažesnis, negu mūsų rajone. Kauno apskrities vidurkis taip pat šiek tiek mažesnis, negu mūsų rajone, ir siekė 16,6 proc. Bedarbystė Kėdainių rajono kaimo teritorijoje viršijo 50 proc., nes beveik visas verslas sukoncentruotas Kėdainių mieste. Išaugusių bedarbių skaičių lėmė ir LR Vyriausybės sprendimu mokamos vienkartinės 200 Eur  išmokos ieškantiems darbo asmenims.  

Nors ir 2020 m. buvo Covid-19 viruso aplinkoje, tačiau įmonių Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruota rekordiškai daug, net 99 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės  -  daugiausiai per laikotarpį nuo 2015 m. (2015 metais įkurtos 58 įmonės,  2016 m. 52, per 2017 m. – 50, per 2018 m. – 61, 2019 m. 80). Daug metų buvusią populiariausią verslo formą UAB -  keičia mažoji bendrija. Per 2020 m. uždarųjų akcinių bendrovių registruota  23, o MB – 72. IĮ tampa nepatrauklia verslo forma ir jų pernai įregistruota tik 4. Per 2020 m. mažųjų bendrijų registruota net 3 kartus daugiau, nei 2019 m.

Per praeitus metus bankrutavo 7 verslo įmonės, 6-ioms įmonėms bankroto procedūra dar tęsiama. Pernai likviduojamos įmonės statusas suteiktas 67 verslo įmonėms, taip pat inicijuojamas likvidavimas Registro tvarkytojo 27 verslo įmonėms. Lyginant su 2019 m., 2020 m. bankrutavusių įmonių buvo net 2,5 karto mažiau, panašus skaičius buvo ir bankrutuojančių įmonių. Bankroto procedūroms Lietuvoje  esant ilgoms, tikrasis COVID-19 viruso poveikis įmonių bankrotams gali pasireikšti vidutiniu laikotarpiu, t. y. po kelerių metų. Pirmos viruso bangos poveikis verslui neturėjo ilgalaikių pasekmių, tačiau pablogėję verslo lūkesčiai ir eikvojimas sukauptų rezervų gali lemti kitokius verslo sprendimus.

Vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktais duomenimis, 2020 m. įsigijęs verslo liudijimą metų pabaigoje dirbo 463 fiziniai asmenys, tai 2,5 karto mažiau, nei 2019 m., nes besitęsiančio karantino laikotarpiu  savarankiškai dirbantieji negalėjo vykdyti veiklos. Taip pat verslo subjektų mažėjo beveik 34 proc. ir dirbusių su individualios veiklos pažyma.  2020 m. pabaigoje su individualios veiklos pažyma dirbo 675. Mažėjimą dirbančiųjų su verslo liudijimais lėmė ir nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigalioję teisės aktai – stabdantys statybų verslą su verslo liudijimu. Tradiciškai populiariausios veiklos   grožio salonų ir autoservisų paslaugos, prekyba. Ypač išaugo prekyba virtualioje erdvėje.

Pagal tiesioginių užsienio investicijų  (TUI) srautą 2019 m. Kėdainiai yra  4-oje vietoje tarp Lietuvos savivaldybių. Kėdainių savivaldybei TUI tenkanti dalis vienam gyventojui 5847 Eur.   2019 m. pabaigoje TUI Kėdainių rajone buvo beveik  83 proc. didesnės už Kauno apskrities TUI vidurkį, tenkantį vienam gyventojui.  Pagal  TUI augimo tempus rajono savivaldybėse, išskyrus Vilniaus m. ir Klaipėdos m.,  Kėdainiai  nusileidžia  tik  Mažeikių  r. savivaldybei. Į Kėdainių ekonominę veiklą daugiausiai investavo apdirbamąją pramonę  investavo tokios šalys kaip Rusija, Danija ir Suomija. 

Informaciją parengė VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Daina Balasevičienė


Verslo situacija 2019 m.

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2019 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone veikė 1219 verslo įmonių. Lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, veikiančių įmonių skaičius augo daugiau kaip 5,4 proc. Pagal verslo įmonių teisinę formą daugiausiai veikiančių buvo UAB ir IĮ. Kėdainių rajone UAB ir AB vidutiniškai sudarė beveik 57 proc., IĮ – 27,5 proc., MB – 6,1 proc.,  kitos - 9,4 proc.  MB skaičius kasmet auga ir,  lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu,  didėjo net 33,8 proc.

Rajone veikia daugiausiai labai mažų ir mažų verslo įmonių, kuriose dirba iki 50 darbuotojų. 2019 m. pabaigoje Kėdainių rajone veiklą vykdė 6 stambios verslo bendrovės (AB ,,Lifosa“, AB Nordic sugar Kėdainiai,  UAB ,,Makveža“, UAB ,,LTP Texdan“, AB ,,Krekenavos agrofirma“ ir UAB ,,Transporto vystymo grupė“), kurios buvo didžiausios mūsų rajono gyventojų darbdavės praeitais metais.

Statistikos departamento pateiktais duomenimis 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį bruto darbo užmokestis be individualių įmonių Kėdainių rajone buvo 1 262,7 Eur. Pagal vidutinį darbo užmokestį Lietuvoje (1 358,6 Eur)  mūsų savivaldybė buvo aštuntoje vietoje – didesnis darbo užmokestis buvo mokamas Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir Klaipėdos miestų, Trakų ir Jonavos, Panevėžio savivaldybėse. Darbo užmokesčio padidėjimui 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį  įtakos turėjo išmokėtos vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos ir kitos priežastys.

2019 m. Kėdainių rajono savivaldybėje vidutinis apdraustųjų asmenų skaičius – 13 562, lyginant su  ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, rajono įmonėse dirbo 0,9 proc. daugiau darbuotojų.

Vadovaujantis Užimtumo tarnybos prie LR SADM duomenimis, 2019 m. gruodžio pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybėje registruoti 2562 bedarbiai, iš jų jaunimo iki 29 m. - 453. Nedarbo lygis šalyje buvo 9,4 proc., jaunimo nedarbas iki 29 m.  siekė 6,1 proc. Nedarbas Lietuvoje 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 0,7 proc. punkto mažesnis, negu mūsų rajone. Kauno apskrityje bedarbių buvo registruota mažiau, negu mūsų rajone, ir siekė 9,1 proc. Bedarbystė Kėdainių rajono kaimo teritorijoje viršijo 50 proc., nes beveik visas verslas sukoncentruotas Kėdainių mieste.

Per 2019 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruota 80 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių ir tai didžiausias registruotų įmonių skaičius nuo 2015 m. (2015 metais įkurtos 58 įmonės, 2016 m. -  52, 2017 m. – 50, 2018 m. - 61). Daug metų buvusią populiariausią verslo formą UAB -  keičia mažoji bendrija. Per 2019 m. daugiausiai registruota  MB – 42,  UAB – 35. IĮ tampa nepopuliaria verslo forma ir pernai įregistruotos tik 3.

Per praeitus metus bankrutavo 21 verslo įmonė, 2 –ioms įmonėms bankroto procedūra dar tęsiama. Pernai likviduojamos įmonės statusas suteiktas 65 verslo įmonėms.

Vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktais duomenimis, 2019 m. įsigijus verslo liudijimą dirbo 1125 fiziniai asmenys. Pastebima, kad vis mažiau fizinių asmenų pradeda verslą pagal individualios veiklos pažymą ir pasirenka kitą verslo formą.  2019 m. pagal individualios veiklos pažymą dirbo 829 asmenys, t. y. 20,2 proc. mažiau, nei 2018 m.  Populiariausia veikla išliko kaip ir ankstesniais metais -  statybos ir transporto paslaugos.

 Pagal tiesioginių užsienio investicijų  (TUI) srautą Kėdainiai yra  6 -oje vietoje tarp Lietuvos savivaldybių. Kėdainių savivaldybei TUI tenkanti dalis vienam gyventojui - 5 159 Eur.   2018 m. pabaigoje TUI Kėdainių rajone buvo beveik  1,5 karto didesnės už Kauno apskrities TUI vidurkį, tenkantį vienam gyventojui.  Pagal  TUI augimo tempus rajono savivaldybėse, išskyrus tris didžiausius Lietuvos miestus kaip Vilnių, Klaipėdą ir Kauną -  Kėdainiai  nusileidžia  tik  Mažeikių ir Kazlų rūdos savivaldybėms. Į Kėdainių ekonominę veiklą daugiausiai investavo apdirbamąją pramonę  tokios šalys kaip Rusija, Danija ir Suomija. 

Informaciją parengė VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Daina Balasevičienė

Turizmas