WYNAJEM / NAPRAWA ROWERÓW

Sklep R. Linevasa Adres: ul. Biliūno g., Kėdainiai Tel. +370 699 29755

,,60 km po obu stronach Niewiaży“ (Kiejdany – Opitołoki – Szetejnie – Świętobrość – Krakinów – Bakainiai – Kałnoberże – Syrutyszki – Kiejdany)

  • Opitołoki. Zagroda dworska w Opitołokach z XIX w., Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła z XVII w.
  • Szetejnie. Ojczyzna Czesława Miłosza, Centrum Kultury Czesława Miłosza
  • Świętobrość. Dęby Świętobrości, Kościół Przemienienia Pańskiego z XVIII w., pomniki Niepodległości i Powstańców, grób dziadków Czesława Miłosza
  • Krakinów. Centrum odwiedzających Krakinowski Park Regionalny, wieża obserwacyjna, Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
  • Bakainiai. Góra zamkowa Bakainiai
  • Kałnoberże. Góra zamkowa, zagroda dworska
  • Syrutyszki. Zagroda dworska
  • Kiejdany. Dąb Mikołaja Daukszy

Trasa prowadzi drogami samochodowymi. Nawierzchnia drogowa: Dłuższa część trasy to asfalt, niewielka część – droga żwirowa. Ruch drogą Nr 195 Krakinów-Kiejdany (lit. Krekenava-Kėdainiai) jest nieco bardziej intensywny niż drogą rejonową Nr 2008/202. Choć Kiejdany to raczej płaski krajobraz, po drodze napotkamy kilka wzniesień. Trasę według potrzeby można skrócić: obok Świętobrości zjechać w dół w kierunku Niewiaży i pola, następnie jechać leśną drogą do wiszącego mostu, przejść przez most na drugą stronę Niewiaży i kontynuować podróż wzdłuż drugiego brzegu Niewiaży od Surwiliszek.

Trasy rowerowe w Kiejdanach: pobierz
Trasy piesze i rowerowe w Kiejdanach: pobierz

Biznes