• Mikalojaus_Dauksos_azuolas2.JPG
  • Mikalojaus_Dauksos_azuolas.JPG
  • 2.jpg
  • 1.jpg
  • 3.jpg

Jest to najstarszy dąb w Kiejdanach (objętość – 5,4 m, średnica – 1,70 m, wysokość – 23 m). Mówi się, że zasadził go Mikołaj Dauksza (lit. Mikalojus Daukša) – prekursor piśmiennictwa litewskiego, urodzony w pobliżu Kiejdan, w miejscowości Babiany (lit. Babėnai). M. Dauksza był wydatną osobą, która miała duży wpływ na kształtowanie piśmiennictwa litewskiego. Słynny jako działacz oświatowy, objawiający idee humanistyczne,  obrońca praw języka ojczystego w XVI wieku, jeden z pierwszych twórców litewskiego języka literackiego, położył podwaliny pod piśmiennictwo w Wielkim Księstwie Litewskim.


Adres zamieszkania

Babėnai


Mapa
Biznes