• AZUOLAI_SVENTYBRASTYJE.jpg
  • AZUOLAI.jpg
  • mILOSO_SENELIU_KAPAS.jpg
  • azuolas.jpg

Dęby Świętobrości rosną we wsi Świętobrość położonej nad brzegiem Niewiaży, w pobliżu strumyku Brasta. Uważa się, że w porośniętym dębami miejscu, gdzie obecnie stoi kościół, dawny naród litewski odprawiał obrzędy pogańskie. Do dzisiaj zachowały się cztery dęby. Wysokość drzew wynosi od 21 do 24 m, średnica – od 1,2 do 1,8 m. W 1960 r. dęby uznano za zabytki naturalne, zaś od 1987 r. – zabytki o znaczeniu krajowym, a od 20 grudnia 2002 r. – obiekty dziedzictwa przyrodniczego chronione prawem. W październiku 1863 r. odbyła się tu walka powstańcza z armią carską na czele z A. Mackiewiczem. Poległych rebeliantów pochowano w Świętobrości. Laureat Nagrody Nobla Czesław Miłosz został ochrzczony w kościele w Świętobrości, a na cmentarzu są pochowani jego pradziadkowie.


Adres zamieszkania

Świętobrość, rejon kiejdański


Mapa
Biznes