Osiedle Łączynów (lit. Lančiūnava) znajduje się przy szosie Kowno–Poniewież–Ryga, w odległości 15 km na północ od Kiejdan. W źródłach historycznych miejscowość Łączynów pojawia się pod koniec XVI wieku. Neoklasycystyczny pałac dworski został zbudowany w końcu XIX w. – na początku XX w. przez Kognowickich. Dwór otoczony jest parkiem typu geometrycznego, aleja lipowa prowadzi do dawnego folwarku dworskiego. Przez pewien czas działała tu szkoła dworska. W 1940 r. dwór został znacjonalizowany, w pałacu powstała dwuroczna szkoła rolnicza. Obok pałacu wzniesiono kościół św. Kazimierza w stylu romantycznym. Obecnie dwór jest zaniedbany.


Adres zamieszkania

Łączynów, rejon kiejdański


Mapa
Dwór i park w Łączynowie
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes