• 5.jpg
  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg

Wieś kościelna Podbrzezie (lit. Paberžė) znajduje się u zbiegu rzek Liaudė i Nykis, w odległości 32 km od Kiejdan. Dwór w Podbrzeziu stoi od kilku stuleci. Przypuszcza się, że pałac został zbudowany w 1793 roku przez barona niemieckiego pochodzenia Stanisława Szylinga. Dworzanin był aktywnym zwolennikiem powstania styczniowego 1863 roku. Po stłumieniu powstania hrabia Szyling został zesłany na Syberię, a dwór w Podbrzeziu został przekazany carskiemu urzędnikowi I. Tichejewowi. Zresztą nie mieszkał tu, ale dwór wynajmował, na własny koszt karmił w nim studentów, a przed I wojną światową umożliwił lokalnym włościanom wykupienie ziem dworskich. Pałac jest drewniany, wydłużony, w kształcie prostokąta. Był niejednokrotnie remontowany, ale zachował oryginalny wygląd zewnętrzny. Elewacja frontowa jest poprzedzona arkadowym portykiem, służącym nie tylko jako ozdoba budynku, ale chroniącym wejście przed opadami. Dotychczas zachował się symetryczny plan dwustronnego budynku. W 1993 r. w dworze swoje podwoje otworzyło Muzeum Powstania 1863 roku. W muzeum czynna jest ekspozycja upamiętniająca lidera powstania styczniowego ks. Antoniego Mackiewicza (1828-1863), który pracował w Podbrzeziu w latach 1855-1863. Wystawa pamiątkowa opowiada o dzieciństwie dowódcy, latach nauki i pracy oraz zapoznaje z walkami toczonymi przez Antoniego Mackiewicza i grupę jego wiernych rebeliantów. Ekspozycja obejmuje również przedmioty osobiste, meble, dokumenty, list przedśmiertny dowódcy, jego rękopis i inne przedmioty. Wszystkie eksponaty przypominają powstanie 1863 roku, jego przebieg i stłumienie. Tutaj wystawiane są dzieła sztuki najsłynniejszych litewskich grafików i malarzy, odzwierciedlające i upamiętniające walki buntownicze powstańców. W Muzeum Powstania 1863 roku są organizowane imprezy oraz wystawy artystyczne.


Adres zamieszkania

Podbrzezie, rejon kiejdański

Strona internetowa

www.kedainiumuziejus.lt

Numer telefonu


Mapa
Biznes