• DSC_0250.jpg
  • DSC_0273.jpg
  • DSC_0262 – kopija.jpg
  • DSC_0231 – kopija.jpg
  • DSC_0284 – kopija.jpg
  • 5.jpg
  • 4.jpg

W 1701 roku w miejscowości Datnów (lit. Dotnuva) został założony klasztor bernardyński, który później rozbudowano. Budowę Kościoła Objawienia Pańskiego NMP w stylu późnego baroku zakończono w 1810 roku. Ponieważ właściciele ziemscy Chrapowiccy częściowo finansowali budowę kościoła w Datnowie, fryz centralnego ołtarza zdobi gipsowy medal z herbem rodu Chrapowickich. Klasztor w Datnowie został zamknięty z powodu aktywnego udziału w powstaniu przeciwko rządowi carskiemu w 1831 roku, a mnisi zostali zesłani na Syberię. W 1990 roku w Datnowie założono klasztor kapucynów (założyciel – Ojciec Stanisław). Kościół przechowuje sporo dzieł sztuki: obrazy, ołtarze, rzeźby. W klasztorze znajduje się biblioteka i muzeum strojów liturgicznych, a także cela Ojca Stanisława.


Adres zamieszkania

Datnów, rejon Kiejdański

Strona internetowa

www.dotnuvosparapija.lt

Numer telefonu


Mapa
Kościół Objawienia Pańskiego Najświętszej Maryi Panny w Datnowie i zespół klasztorny
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes