• Peiksvos-kaimo-zuties-vieta.jpg

W miejscu byłej zagrody, w której byli zamordowani partyzanci, ustanowiono kamień. Dnia 25 stycznia 1946 r. podczas walki za wolność Litwy zginęli partyzanci Alfonsas Petrauskas i Pranas Plančiūnas, oraz gońcy Bronius Sereika i Vytautas Sereika. Kamień został postawiony na betonowym postumencie, u góry zamocowany krzyż z figurą Chrystusa. Autor pomnika – Pranas Žlabeckas.


Adres zamieszkania

W pobliżu Świętobrości, w polach wsi Peiksva, rejon kiejdański


Mapa
Miejsce zgonu partyzantów
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes