• sinagogos_n.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 1.jpg
  • DSCF6861.JPG
  • sinagogos2.jpg
  • DJI_0287.jpg
  • LCX_9224.jpg

Pierwszy plac targowiskowy w Kiejdanach powstał w XV wieku. Targowisko przyjęło nazwę Starego Rynku, gdyż było to najstarsze targowisko w mieście. Przypuszcza się, że niegdyś w tym miejscu stał pierwszy ratusz miejski. W pierwszej połowie XVII wieku przy placu osiedlili się Żydzi. Na początku XVIII wieku przyszły wileński Gaon Eliasz studiował w Kiejdanach Talmud. W końcu XVII w. – na początku XIX w. został zbudowany zespół synagogalny. Wielka synagoga letnia została zbudowana w XVIII w., gdy podczas pożaru spłonęła synagoga stojąca tu wcześniej. Jest to jedna z dwóch barokowych synagog na Litwie, w której obecnie działa Szkoła Sztuk Pięknych. Kolejna mała synagoga zimowa, która została zbudowana w pierwszej połowie XIX w., pełniła między innymi funkcje szkoły. Dnia 16 sierpnia 2002 roku swoją działalność zainaugurowało Centrum Wielokulturowe, organizujące wycieczki, wystawy, koncerty muzyki klasycznej, wieczory jazzowe, konferencje, seminaria oraz prowadzące zajęcia edukacyjne. Istnieje również mała ekspozycja poświęcona historii społeczności żydowskiej w Kiejdanach oraz Holocaustowi. Wystawy odbywają się regularnie.


Adres zamieszkania

Plac Starego Rynku, Kiejdany

Strona internetowa

www.kedainiumuziejus.lt

Numer telefonu


Mapa
Plac Starego Rynku i zespół synagogalny
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes