Pavermenio dvaras ir parkas

Adres zamieszkania Pavermenys, Truskavos seniūnija, Kėdainių rajonas

Dwór i park w Kałnoberżach

Zagroda dworska położona jest na prawym brzegu rzeki Niewiaży, 13 km na północ od Kiejdan. Pierwsze wzmianki o Kałnoberżach pochodzą z 1371 r. z „Kroniki Liwońskiej” H. Wartberge. Dworem w swoim czasie zarządzali Radziwiłłowie, Czapscy, Koszelewscy i Stołypinowie. W drugiej połowie XIX wieku pałac dworski zrekonstruowali Stołypinowie – taki pałac przetrwał do dziś.

Adres zamieszkania Kałnoberże, rejon kiejdański

Dwór i park w Łączynowie

Osiedle Łączynów (lit. Lančiūnava) znajduje się przy szosie Kowno–Poniewież–Ryga, w odległości 15 km na północ od Kiejdan. W źródłach historycznych miejscowość Łączynów pojawia się pod koniec XVI wieku.

Adres zamieszkania Łączynów, rejon kiejdański

Dwór i park w Syrutyszkach

Dwór pradziadków laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza usytuowany jest na prawym brzegu Niewiaży, w pobliżu szosy Kiejdany-Krakinów, około 7 km od Kiejdan. Osiedle Syrutyszki do XVIII wieku nosiło nazwę Poniewież (lit. Panevėžys).

Adres zamieszkania Syrutyszki, rejon kiejdański

Dwór i park w Terespolis

Dwór ulokowany jest 32 km na północny zachód od Kiejdan. Pałac dworski w Terespolis został zbudowany z końcu XIX w. – na początku XX w. przez Chrapowickich. Dwór zbudowano w nowoczesnym stylu. Chrapowiccy byli bardzo zamożni, w dworze mieli własny bank, w którym lokalni mieszkańcy przechowywali swoje pieniądze.

Adres zamieszkania Terespolis, Gudžiūnų seniūnija, Kėdainių rajonas

Dwór w Podbrzeziu

Wieś kościelna Podbrzezie (lit. Paberžė) znajduje się u zbiegu rzek Liaudė i Nykis, w odległości 32 km od Kiejdan. Dwór w Podbrzeziu stoi od kilku stuleci. Przypuszcza się, że pałac został zbudowany w 1793 roku przez barona niemieckiego pochodzenia Stanisława Szylinga. Dworzanin był aktywnym zwolennikiem powstania styczniowego 1863 roku.

Adres zamieszkania Podbrzezie, rejon kiejdański
Strona internetowa www.kedainiumuziejus.lt
Numer telefonu

Pałac i park w Datnowie

Osiedle Akademia (lit. Akademija) położone jest około 15 km na północny zachód od Kiejdan. Miasteczko Datnów (lit. Dotnuva) w źródłach pisanych po raz pierwszy zostało wspomniane w 1372 r., natomiast pałac w Datnowie jest znany od XVI wieku. W połowie XIX wieku powstał również park geometryczny.

Adres zamieszkania Akademia, rejon Kiejdański

Pałac i park w Opitołokach

Pałac w Opitołokach (lit. Apytalaukis) znajduje się w odległości 5 km na północ od Kiejdan, u zbiegu rzeczki Alkupis z Niewiażą. Po raz pierwszy osiedle Opitołoki było wymienione w 1371 roku w „Kronice Liwońskiej” autorstwa H. Wartberge. Od XV wieku wspominany jest również dwór w Opitołokach. Pałac dworski zbudowany został w połowie XIX wieku, później zrekonstruowany, ma cechy stylu neorenesansowego.

Adres zamieszkania ul. Alkupio 1, Opitołoki, rejon Kiejdański
1 2
Biznes