• Arnetu_namass.jpg
 • Arnetunamas.jpg
 • DSC_1150.jpg
 • Arnetu_namas.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 2.jpg
 • 9.jpg
 • 8.jpg
 • 6.jpg

„Dom Arneta” (lit. „Arnetų namas”) jest dziedzictwem naturalnym wspólnoty szkockiej, zamieszkującej Kiejdany w XVII–XVIII wiekach. W połowie XVII na Wielkim Rynku – w owym czasie na głównym targowisku miejskim, dom został wymurowany przez szkockiego kupca Jana Arneta. Jest to przykład miejskiej architektury mieszkaniowej XVIII-XIX w., w której zachowano autentyczny plan zewnętrzny i wewnętrzny. W podziemiach domu znajduje się imponującej wielkości sklepiona piwnica. Na drugim piętrze przy kopulastym kominie został urządzony pokój WC, tzw. „luft-klozet” – jedyne ocalałe takiego typu pomieszczenie na Litwie w domu zamieszkałym przez mieszczan. Później powstała tu plebania kościoła ewangelicko-reformowanego. Dom uznaje się za zabytek architektury chroniony przez państwo. W 2015 r. otwarto w nim Centrum Rzemiosła Tradycyjnego „Arnetų namas” Muzeum Regionalnego w Kiejdanach. W centrum dostępne są zajęcia edukacyjne w zakresie tkactwa, garncarstwa, splotu wiklinowego, rzeźby, splotu taśmy, wycinania z papieru. Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanych rzemieślników i artystów ludowych. Stale odbywają się wystawy artystów ludowych z Kiejdan i innych regionów Litwy.


Adres zamieszkania

ul. Radvilų 21, Kiejdany

Strona internetowa

www.kedainiumuziejus.lt

Numer telefonu


Mapa
Centrum rzemiosła tradycyjnego „Arnetų namas”
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes