• sinagogos_n.jpg
 • LCX_9224.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 7.jpg
 • 5.jpg
 • 9.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg

Centrum Wielokulturowe zostało założone w 2002 r. w małej synagodze zimowej, która była zbudowana w 1837 roku i dotychczas zachowała autentyczny układ wewnętrzny. Na pierwszym piętrze znajdował się pokój męski, w którym można rozpoznać byłe miejsce bimy, oznaczone czterema kolumnami. Na wschodniej ścianie znajduje się prostokątna nisza aron ha-kodeszu (hebr. „święta arka“). Na drugim piętrze zachowała się była galeria dla kobiet z prostokątnymi zwężającymi się niszami. Obecnie znajduje się tu ekspozycja opowiadająca historię Żydów i Holocaustu w Kiejdanach. Odbywają się tu także zajęcia edukacyjne, organizowane są zintegrowane wycieczki na temat żydowskiej kultury i historii, sakralnego dziedzictwa Kiejdan i inne. Centrum Wielokulturowe prezentuje kulturę różnych narodów, odbywają się tu często koncerty, wystawy, konferencje naukowe, seminaria, imprezy, w których udział bierze społeczność lokalna miasta.

TYMCZASOWE ZAMKNIĘTE

Adres zamieszkania

Senosios Rinskos a. 12, Kiejdany

Strona internetowa

www.kedainiumuziejus.lt

Numer telefonu


Mapa
Biznes