• 11.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 7.jpg
  • 5.jpg
  • 9.jpg
  • 6.jpg
  • 4.jpg
  • 8.jpg
  • 10.jpg

Centrum Wielokulturowe zostało założone w 2002 r. w małej synagodze zimowej, która była zbudowana w 1837 roku i dotychczas zachowała autentyczny układ wewnętrzny. Na pierwszym piętrze znajdował się pokój męski, w którym można rozpoznać byłe miejsce bimy, oznaczone czterema kolumnami. Na wschodniej ścianie znajduje się prostokątna nisza aron ha-kodeszu (hebr. „święta arka“). Na drugim piętrze zachowała się była galeria dla kobiet z prostokątnymi zwężającymi się niszami. Obecnie znajduje się tu ekspozycja opowiadająca historię Żydów i Holocaustu w Kiejdanach. Odbywają się tu także zajęcia edukacyjne, organizowane są zintegrowane wycieczki na temat żydowskiej kultury i historii, sakralnego dziedzictwa Kiejdan i inne. Centrum Wielokulturowe prezentuje kulturę różnych narodów, odbywają się tu często koncerty, wystawy, konferencje naukowe, seminaria, imprezy, w których udział bierze społeczność lokalna miasta.


Adres zamieszkania

Senosios Rinskos a. 12, Kiejdany

Strona internetowa

www.kedainiumuziejus.lt

Numer telefonu


Mapa
Biznes