Darbo užmokestis

VŠĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojų atlyginimai pateikiami vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašu. Pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. VŠĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis praėjusių metų vidutinis mėnesinis paskirtasis darbo užmokestis.

 

El. Nr.

 

Pareigų

pavadinimas

 

Etatas

 

Vidutinis

darbuotojų

skaičius

 

Vidutinis darbo

užmokestis 2019 m.

I ketvirtis

 

Vidutinis darbo

užmokestis 2019 m.

II ketvirtis

 

Vidutinis darbo

užmokestis 2019 m.

III ketvirtis

 

Vidutinis darbo

užmokestis 2019 m.

IV ketvirtis

 

Etatas

 

Vidutinis darbo

užmokestis 2018 m.

 

1.

 

Administracija

 

4

 

 

4

 

1177

 

1177

 

1177

 

1340

 

1

 

 

927

 

2.

 

Buhalteris

 

2

 

 

2

 

1200

 

1200

 

1200

 

1200

 

1,25

 

 

825

 

3.

 

Valytojas

 

0,25

 

1

 

142

 

150

 

150

 

150

 

0,25

 

110

Verslas