Akademijos tvenkinys

Tai tvenkinys Dotnuvėlės upės slėnyje, susidaręs 1968 m. patvenkus upės vagą (23,6 km nuo upės žiočių). Tvenkinio ilgis 3,2 km, plotis iki 0,19 km.

Ašarėnos tvenkinys

Ašarėna – upelis Pelėdnagių seniūnijoje. Prasideda Pašilių miško pakraštyje. Teka į šiaurės rytus miško pakraščiu, paskui pačiu mišku

Adresas Palėdnagiai

Babėnų karjeras

Babėnų karjeras iškastas 1950–1953 metais ir eksploatuotas kaip smėlio ir žvyro telkinys. Pietiniai krantai statūs, skardingi, apaugę Babėnų mišku.

Adresas Babėnai, Kėdainių rajonas

Nevėžio upė

Maudymvietė įrengta J. Biliūno gatvės gale. Virš Nevėžio ties šia vieta – Šiaulių–Jonavos geležinkelis.

Verslas