Ambraziūnų piliakalnis

Piliakalnis įrengtas Šušvės ir Šakės santakoje esančiame kranto kyšulyje. Nuo pylimo atsiveria nuostabios Šušvės slėnio tolumos. Tarpukariu slėnis buvo valomas, tad buvo galima gėrėtis plačiais ir tolimais horizontais.

Adresas Krakių seniūnija, Kėdainių rajonas

Bakainių piliakalnis

Bakainių piliakalnio kompleksas – pilies kalnas su dviem priešpiliais ir apsauginiais pylimais – vienas didžiausių piliakalnių mūsų rajone, nuo jo atsiveria puikūs gamtos vaizdai. Liaudės upė jį supa net iš trijų pusių, iš šiaurės saugo pylimas.

Adresas Surviliškio seniūnija, Kėdainių rajonas

Kalnaberžės piliakalnis, vad. Piličkalniu

Įspūdingos formos, tačiau smarkiai augmenija apaugusį piliakalnį supa Nevėžio intakas Kruostas. Nuo piliakalnio atsiveria gražūs Nevėžio slėnio reginiai. Pylimą XX a. pradžioje kasinėję valstiečiai paliko duobių.

Adresas Kalnaberžė, Surviliškio seniūnija,Kėdainių rajonas

Lomeikiškių piliakalnis, vad. Krasausko kalnu

Tai vienas paslaptingiausių piliakalnių mūsų rajone. Pasakojama, kad čia vyko žemaičių ir lietuvių kovos, vėliau buvo laidojami prancūzų kareivių palaikai, likę nuo Napoleono karų. Kalvoje esą tūno rūsys, kuriame paslėpti prancūzų armijos ginklai.

Adresas Surviliškio seniūnija, Kėdainių rajonas

Pilionių piliakalnis

Tik pravažiavus Pilionių kaimą, pakelės kairėje pusėje yra piliakalnis, vadintas Švedkapiu arba Piliuko vardais. Pasakojama, kad šioje vietoje lietuviai sumušė švedus: dauguma jų žuvo arba buvo palaidoti piliakalnyje. Pasak padavimo, kalnas atsiradęs, kai švedai čia laidoję žuvusius karius, pildami ant jų žemes kepurėmis.

Adresas Dotnuvos seniūnija, Kėdainių rajonas

Pilsupių piliakalnis (Bakanas)

Patvenkus Šušvę ir atsiradus Angirių tvenkiniui, piliakalnis buvo apardytas, o dabar ir gana apleistas: apardytas arimų, aikštelė dirvonuoja, šlaitai apaugę medžiais, link Pilsupio besileidžiantis šlaitas paveiktas erozijos.

Adresas Krakių seniūnija, Kėdainių rajonas

Plinkaigalio piliakalnis

Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, Šušvės kairiajame krante, ties santaka su Žiedupe. 300 m į pietryčius yra 1 ha ploto gyvenvietė, kurioje rasta lygios keramikos, akmeninis trintuvas. Už gyvenvietės, toliau į pietvakarius (400 m nuo piliakalnio) yra III–VII a. kapinynas, tyrinėtas 1977–1984 m. Surasti 325 griautiniai, degintiniai ir 3 griautiniai žirgų kapai.

Adresas Krakių seniūnija, Kėdainių rajonas

Sangailų piliakalnis (Piliakalnis, Stagiai, Šėta)

Tai vienas įspūdingiausių piliakalnių Kėdainių rajone. Iki šiol galima pamatyti jo ryškius kontūrus ir du pylimus. Yra išlikusios dvi kalvos – viena pilies, o kita – priešpilio. Piliakalnis įrengtas prie Liolių upelio, dabar tapusio tvenkiniu.

Adresas Šėtos seniūnija, Kėdainių rajonas
1 2
Verslas