• reformatu_baznycia.jpg
  • 5.jpg
  • 1.jpg

Renesanso stiliaus evangelikų reformatų bažnyčią 1631 m. pradėjo statyti Kristupas II Radvila, o užbaigė jo sūnus Jonušas XI Radvila 1652 m. Joje išlikusi renesanso formų ąžuolinė sakykla, gausiai ornamentuota sudėtingais drožiniais, šoninėse nišose ąžuolo plokštės ir įspūdingas sietynas. Vienanavė, stačiakampė, keturbokštė, mišraus vėlyvojo renesanso ir baroko stiliaus. XVII–XVIII a. pastatyta varpinė. Kunigaikščių Radvilų šeimos mauzoliejus – vienintelė 2001 m. atkurta ir sutvarkyta XVII amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų kapavietė Lietuvoje. Kriptoje puošniuose renesanso ir baroko sarkofaguose ilsisi Vilniaus vaivados, Lietuvos didieji etmonai Kristupas Radvila Perkūnas (1547–1603) ir Jonušas Radvila (1612–1655). Čia taip pat saugomi ir restauruoti alaviniai trijų mažamečių Jonušo Radvilos brolių: Mikalojaus (1610–1611), Jurgio (1616–1617), Stepono (1624–1624) ir sesers Elžbietos (1622–1626) sarkofagai. Bažnyčios interjero bei sarkofagų puošyboje atsispindi Nyderlandų manierizmo stilius.

Darbo laikas:

www.kedainiumuziejus.lt


Adresas

Senoji g. 1, Kėdainiai

Telefono numeris


Žemėlapis
Evangelikų reformatų bažnyčia ir Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus
Pridėti prie maršrutoPašalinti iš maršrutų
Verslas