• 5.jpg
 • 7.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 9.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 13.jpg
 • 16.jpg
 • 12.jpg
 • 17.jpg
 • 4.jpg
 • 15.jpg

Muzeum Powstania 1863 roku w Podbrzeziu zostało założone w 1993 r. Właśnie tu ksiądz Antoni Mackiewicz (lit. Antanas Mackevičius), będący jednym z dowódców powstania, utworzył grupę liczącą 250 powstańców – jedną z pierwszych w gubernii kowieńskiej, i stawił się do otwartej walki z autokracją caratu, pańszczyzną i okrutną samowolą właścicieli ziemskich i władzy cara. Muzeum urządzono w byłym dworku barona pochodzenia niemieckiego Stanisława Szylinga, zbudowanym w 1793 r. Tu często jedli obiad i omawiali organizację powstania Antoni Mackiewicz i Stanisław Szyling – jeden ze zwolenników powstania styczniowego. W muzeum można obejrzeć broń, rzeczy osobiste oraz dokumenty powstańców. Ekspozycja obejmuje również prace artystyczne najsłynniejszych litewskich grafików i malarzy, odzwierciedlające walki powstańców. W muzeum są organizowane plenery, odbywają się czytania R. M. Rilke. Kościół w Podbrzeziu budowali mistrzowie ludowi. Są tu przechowywane krzyże oraz ołtarz najbardziej znanego litewskiego artysty ludowego Vincasa Svirskisa. W kościele, na starej plebanii i w spichlerzu można również zobaczyć wyjątkowe zbiory dzieł sztuki kościelnej, metalowo-plastikowej, rzeźbiarskiej, malarskiej i inne.


Adres zamieszkania

Podbrzezie, rejon kiejdański

Strona internetowa

www.kedainiumuziejus.lt

Numer telefonu


Mapa
Muzeum Powstania 1863 roku i zbiory dzieł sztuki liturgicznej Ojca Stanisława
Dodaj do trasy[[remove from route]]
Biznes