Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

Sakralinis paveldas

Krakiu baznycia Kedainiu rajone

Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

1670 m. valdovo Jono Sobieskio leidimu Pernaravoje buvo pastatyta pirmoji bažnyčia. Pernaravos dvaro savininkas grafas H. Zabiela 1815 m. pastatydino naują medinę Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią (tebestovi iki šiol). Tai liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, vienabokštė bažnyčia.

Adresas Pernarava, Kėdainių rajonas

Šėtos Švč. Trejybės bažnyčia

1499 m. dvarininkas Bagdonas Petkevičius pastatydino bažnyčią ir dovanojo jai beneficiją. XVII a. viduryje senąją Šėtą ir jos bažnyčią sunaikino švedai. Dabar Šėtoje stovi mūrinė Švč. Trejybės bažnyčia. Pastatyta XVIII a. pab., tiksli jos pastatymo data dar nėra nustatyta, nes istoriniai šaltiniai pateikia skirtingas datas.

Adresas Lakštingalų g. 2, Šėtos seniūnija, Kėdainių rajonas

Šlapaberžės Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia

Pastatyta 1861 m., ją rėmė Šlapaberžės dvaro savininkas Tadas Gintautas.

Adresas Šlapaberžė, Dotnuvos seniūnija, Kėdainių rajonas

Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

Surviliškyje tarp 1592 ir 1597 m. buvo pastatytas pirmasis sakralinis pastatas, kuriam 1938 m. padovanotas Bučionių kaimas. 1637–1640 m. Žemaičių vyskupas J. Tiškevičius savo lėšomis pastatydino naują bažnyčią ir padovanojo jai 14 valakų žemės.

Adresas Surviliškis, Kėdainių rajonas

Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia

1774 m. Šventybrasčio savininkas grafas Zaviša pastatė medinę Kristaus Atsimainymo bažnyčią. 1873 m. prie bažnyčios pastatyta medinė varpinė, o 1880 m. prie abiejų šonų primūryti priestatai.

Adresas Bažnyčios g. 2, Šventybrastis, Kėdainių rajonas

Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčia

1794 m. Jonas ir Barbora Truskauskai kalvos viduryje pastatė pirmąją medinę Šv. Dvasios bažnyčią, jai paskyrė šešis valakus žemės, įkūrė ir išlaikė prieglaudą. 1813 m. lapkričio 17 dieną buvo įsteigta parapija, nustatytos ribos. 1854 m. pastatyta nauja stačiakampio plano bažnyčia. Klebono Kl. Prialgausko rūpesčiu buvo apmūrytas šventorius ir kapinės.

Adresas Truskavos g. 14, Truskava, Kėdainių rajonas
1 2
Verslas