• svirskio-kapas2.jpg
  • svirskio-kapas1.jpg

Vincas Svirskis, vienas žymiausių lietuvių dievdirbių, palaidotas Surviliškio senosiose kapinaitėse, šeiminiame Mataičių kape. V. Svirskio kapą jau šiais laikais padėjo sutvarkyti buvęs Lietuvos banko valdytojas Romualdas Visokavičius – jo motina su kryždirbiu turi kraujo giminystės ryšių. Dievdirbio kapą puošia jo paties kažkada daryto kryžiaus kopija. Originalas – vienas iš tų, kurie saugomi Kėdainių krašto muziejuje. Ant paminklo žalvarinėje lentelėje užrašyta: ,,...tegu ir man paminklas bus“. 

Kaip rasti Vinco Svirskio kapą: eikite į dešinį kraštą, šešta eilė, trečias nuo dešinės.


Adresas

Surviliškis, Kėdainių rajonas


Žemėlapis
Verslas