chrzcielnica:
A
A
A
Tło:
Biały
Czarny
Ilustracje:
Pokaż
Ukryj

Centrum rzemiosła tradycyjnego „Arnetų namas”

„Dom Arneta” (lit. „Arnetų namas”) jest dziedzictwem naturalnym wspólnoty szkockiej, zamieszkującej Kiejdany w XVII–XVIII wiekach. W połowie XVII na Wielkim Rynku – w owym czasie na głównym targowisku miejskim, dom został wymurowany przez szkockiego kupca Jana Arneta.

Adres zamieszkania ul. Radvilų 21, Kiejdany
Strona internetowa www.kedainiumuziejus.lt
Numer telefonu

Centrum Wielokulturowe

Centrum Wielokulturowe zostało założone w 2002 r. w małej synagodze zimowej, która była zbudowana w 1837 roku i dotychczas zachowała autentyczny układ wewnętrzny. Na pierwszym piętrze znajdował się pokój męski, w którym można rozpoznać byłe miejsce bimy, oznaczone czterema kolumnami.

Adres zamieszkania Senosios Rinskos a. 12, Kiejdany
Strona internetowa www.kedainiumuziejus.lt
Numer telefonu

Mauzoleum Książąt Radziwiłłów w Kościele Ewangelicko-Reformowanym

Mauzoleum Książąt Radziwiłłów to filia Muzeum Regionalnego w Kiejdanach. Krypta w Kościele Ewangelicko-Reformowanym (XVII w.) została odrestaurowana w 1995 r., restauracja unikalnych sarkofagów książąt Radziwiłłów z XVII wieku została zakończona w kwietniu 2001 r.

Adres zamieszkania ul. Senoji 1, Kiejdany
Strona internetowa www.kedainiumuziejus.lt
Numer telefonu

Muzeum Pamięci Mikalojusa Katkusa

Muzeum powstało w 1965 roku. Na ekspozycję składają się eksponaty kolekcji z muzeum w Kiejdanach, które opowiadają o pisarzu, ludowym działaczu oświatowym, autorze „Balanos gadynė”, „Aušrininkas”, dyrektorze, pierwszym dyplomowanym litewskim agronomie Mikalojusie Katkusie (1852-1944) oraz życiu wiejskim na początku XX wieku.

Adres zamieszkania Ažytėnai, Krakiai Local Authority, Kėdainiai District
Numer telefonu

Muzeum Powstania 1863 roku i zbiory dzieł sztuki liturgicznej Ojca Stanisława

Muzeum Powstania 1863 roku w Podbrzeziu zostało założone w 1993 r. Właśnie tu ksiądz Antoni Mackiewicz (lit. Antanas Mackevičius), będący jednym z dowódców powstania, utworzył grupę liczącą 250 powstańców – jedną z pierwszych w gubernii kowieńskiej, i stawił się do otwartej walki z autokracją caratu, pańszczyzną i okrutną samowolą właścicieli ziemskich i władzy cara.

Adres zamieszkania Podbrzezie, rejon kiejdański
Strona internetowa www.kedainiumuziejus.lt
Numer telefonu

Muzeum Regionalne w Kiejdanach

Muzeum Regionalne w Kiejdanach (lit. Kėdainių krašto muziejus) zostało założone w 1922 r. i jest jednym z najstarszych na Litwie. Od 2000 roku muzeum mieści się w odrestaurowanym budynku dawnego klasztoru karmelitów (XVIII-XIX w.).

Adres zamieszkania ul. Didžioji g., Kiejdany
Strona internetowa www.kedainiumuziejus.lt
Numer telefonu

Muzeum Rzeźby Drewnianej Vytautasa Ulevičiusa

W muzeum eksponowanych jest 55 wyrobów rzeźbiarskich z dębu na tematy historii, mitologii, religii, przyrody i pracy, których autorem jest słynny rzeźbiarz. Cechą charakterystyczną wszystkich prac jest wyjątkowy wyraz stylistyczny i typowa litewskość.

Adres zamieszkania ul. J. Basanavičiaus 36 (KKiejdany, budynek samorządu rejonu kiejdańskiego), Kiejdany
Strona internetowa www.kedainiumuziejus.lt

Muzeum-Galeria Janiny Monkutė-Marks

W muzeum-galerii są prowadzone programy edukacyjne: „Grafika i linoryt Janiny Monkutė-Marks”, „Malarstwo i pop-art w sztuce Janiny Monkutė-Marks“, „Tekstylia i ręcznie tkane gobeliny Janiny Monkutė-Marks“, „Dzianina bez drutów“, „Malowanie na wodzie“, „Malowanie fraktali“, „Wykonywanie tradycyjnych plecionek z użyciem nietradycyjnych materiałów”.

Adres zamieszkania J. Basanavičiaus g. 45, Kėdainiai
Strona internetowa www.jmm-muziejus.lt
Numer telefonu
1 2
Biznes